V novém kabátě

SPKD – Sdružení přátel kulturního domu v Boršově, zapsaný spolek

je občanské sdružení, sdružující občany k provozování a udržování kulturního domu v Boršově. Toť strohá úvodní věta základního ustanovení stanov SPKD.

A jak to vše začalo ?

Dne 27.března roku 1998 se konala veřejná schůze občanů Boršova za účelem řešit vzniklou situaci, kdy hrozilo akutní nebezpečí neodvratného zrušení KD jako společného stánku kultury a vzájemného setkávání občanů Boršova. Město se zbavovalo přebytečného majetku a našemu KD hrozil pronájem za účelem komerčního využití, které se kultuře a všemu tomu, proč KD naši občané na přelomu 50tých a 60tých let postavili,  vůbec nepřibližovalo.

Iniciátoři tohoto setkání seznámili přítomné občany s nastalou situací a s úmyslem vytvořit sdružení občanů, které by převzalo KD do nájmu a hospodařilo s ním v zájmu rozvoje kultury a spolkové činnosti. Toto setkání  plynule přešlo v ustavující schůzi nově vzniklého sdružení. Takže kulturní dům byl zachráněn pro účely, pro které byl našimi dědy a otci postaven.

Sdružení je v neustálém vývoji a důkazem toho je i existence těchto stránek. Sdružení je otevřeno pro každého, kdo má chuť a  potřebu pro pestřejší kulturní život v Boršově něco udělat.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář